Rogaland Høyres årsmøte 2021

Rogaland Høyres årsmøte ble gjennomført digitalt på zoom lørdag 6. februar.

På årsmøtet ble 2. nestleder Karl Stefan Afradi gjenvalgt.

Årsmøtet vedtok også 4 resolusjoner og en uttalelse:

  • Kvalitet foran monopoler – på tide å endre gradsforskriften
  • Innvandrere som skaper mer og inkluderer flere
  • Barnehager – medvirkning, kompetanse og kvalitet
  • Økonomisk bærekraft etter korona
  • Uttalelse om underveistjenesten ved Stavanger kontrollsentral