Rogaland Høyres fylkestingsgruppe søker politisk rådgiver

Har du en sterk politisk teft og ønsker å jobbe tett med Rogalands nye politiske ledelse? Da bør du søke som politisk rådgiver i fylkestingsgruppen.

F.v. Inger Merethe Bjerkreim (gruppenestleder), Ole Ueland (fylkesordfører) og Erlend Jordal (gruppeleder)

Du må kjenne det politiske landskapet, være uredd og være opptatt av hva som rører seg i mediebildet. Som politisk rådgiver må du regne med en del møte- og reisevirksomhet, og arbeid både på ettermiddag- og kveld, samt enkelte helger.


Arbeidsoppgaver vil være å:

 • Bistå og rådgi fylkestingsgruppens ledelse og folkevalgte i fraksjonene i politiske spørsmål
 • Utforme grunnlagsmaterialet for det politiske arbeidet i fylkestingsgruppen.
 • Bistå med mediearbeid og håndtering av mediehenvendelser
 • Organisere og tilrettelegge for fylkestingsgruppens bedriftsbesøk og møter
 • Utføre administrative oppgaver tilknyttet fylkestingsgruppen
 • Ha hovedansvar for publisering, innholdsproduksjon og oppfølging i partiets digitale kanaler
 • Politikkutvikling i samarbeid med fylkestingspolitikerne

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Sympati med Høyres ideologiske grunnsyn og et stort politisk engasjement
 • Relevant utdanning. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning
 • Gode samarbeidsevner og flink relasjonsbygger
 • Erfaring fra politisk arbeid og kommunikasjon
 • Sterk og god formuleringsevne

Hva kan vi tilby:

 • Du former din egen arbeidshverdag
 • Kontorplass på fylkeshuset
 • Du vil jobbe tett med den politiske toppledelsen i fylket
 • Fleksibel arbeidstid
 • Dekket telefon, bredbånd og treningsabonnement
 • En hektisk og morsom hverdag, med store muligheter for faglig utvikling

Om oss:
Rogaland Høyres fylkestingsgruppe er etter høstens valg den gruppen med flest representanter i fylkestinget. Vi er sammensatt av både erfarne og nye representanter fra hele fylket, med mangfoldig bakgrunn, og et stort engasjement for Rogaland.

Fylkestingsgruppen er en egen organisasjon, med kontorer hos Rogaland fylkeskommune. Gruppen ledes i det daglige av gruppeleder (100 %), gruppenestleder (20 %) og fylkesordfører (100 %). Andre ansatte er fylkesordførers politiske rådgiver (100%) og en politisk rådgiver (20 %), i tillegg til stillingen som politisk rådgiver for fylkestingsgruppen som nå skal tilsettes.

Både politikerne og rådgiveren jobber tett sammen med stortingsgruppen, Høyres Hovedorganisasjon og resten av partiorganisasjonen. Samt våre samarbeidspartier i fylkestinget.

Praktisk info:

 • Antall stillinger: 1
 • Stillingsprosent: 100 %
 • Søknadsfrist: 15. januar 2024
 • Tiltredelse: snarest

Vi oppfordrer aktuelle kandidater til å søke. Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med gruppeleder Erlend Jordal; erlend.jordal@rogfk.no/ 930 48 292.

Søknad sendes innen 15. januar, erlend.jordal@rogfk.no