Rogaland Høyres nominasjonsprosess for Stortingsvalget 2025

Arbeidet med å finne 20 kandidater til Rogaland Høyres stortingsvalgliste 2025 – 2029 har startet! Rogaland Høyres nominasjonskomite ble nedsatt av fylkesstyret 18.11.2023. Her kan du lese mer om vår prosess og arbeidet fremover.

Rogaland Høyres Nominasjonsmøte avholdes 16. november 2024, sted ikke avklart. innkalling sendes ut til foreningenes valgte delegater senest 4 uker før møtet.

Nominasjonskomiteen oppfordrer foreningene, medlemmene og velgere å komme med forslag til kandidater. Komiteen innkaller aktuelle valgvillige kandidater til intervju med vekt på kandidatrollen, kartlegging av opplæringsbehov og andre forhold som kan være relevant å vite. Alle innstilte kandidater skal signere forpliktende kandidatavtale.

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt:

 • Nominasjonskomiteleder Petter Steen Jr, 900 19 539
 • Fylkessekretær Daniel Aamodt, 416 24 182

Rogaland Høyres nominasjonskomité består av:

 • Petter Steen jr., Haugesund – Leder
 • Anne Lise Falch Anfinsen, Sandnes
 • Inger Merethe Bjerkreim, Bjerkreim
 • Terje Eide, Stavanger
 • Rigmor Hüffmann, Strand
 • Renate Kolnes, Randaberg
 • Trond Knutsen, Hå
 • Arne Høyland Ollestad, Unge Høyre
 • Teis Kvilhaug, Senior Høyre

Overordnet datoplan for nominasjonsprosessen:

Hendelse:Frist/periode:
Nominasjonskomite oppnevnes
Nominasjonskomiteen oppnevnes av Rogaland Høyres fylkesstyre
18. november 2023
Varsel til kommuneforeningene og medlemmer
Foreningens medlemmer og alle andre oppfordres til å foreslå navn på personer for nominasjonskomiteen. Fylkeskontoret sørger for å sende ut slik informasjon til alle medlemmer og foreninger, samt opplyse om datoplanen.
Januar 2024
Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives
Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives for å avklare skriftlig om de ønsker å være kandidat.
Januar 2024
Frist for svar fra sittende representanter og vararepresentanter
Svarer om de ønsker å stille seg til disposisjon for nominasjons til stortingsvalget 2025. Svarene legges ut på Rogaland Høyres hjemmesider.
1. mai 2024
Frist for å foreslå kandidater
Alle medlemmer er tidligere informert om fristen, og komiteen må også selv arbeide aktivt for å innhente aktuelle navn.
30. august 2024
Frist for å fastsette dato for partimøte i foreningene.
Partimøtene skal avholdes i perioden 16. – 30. september
30. august 2024
Frist for foreslåtte kandidater til å avklare om de ønsker å stille seg til disposisjon.
Alle foreslåtte kandidater tilskrives.
9. september 2024
Nominasjonskomiteen sender ut alfabetisk liste
Komiteen sender ut alfabetisk liste over aktuelle/foreslåtte kandidater. Listen legges ut på Rogaland Høyres hjemmesider. Listen sendes alle foreningene som grunnlag for prøvenominasjonen
12. september 2024
Frist for innkalling til foreningenes partimøter
Innkalling sendes alle medlemmer med stemmerett i stortingsvalget 2025. Husk at innkalling også må sendes Unge Høyres medlemmer.
Senest 8 dager før lokalforeningens partimøte avholdes (men gjerne før).
Foreningene gjennomfører partimøter
Partimøtet gjennomføres som et medlemsmøte som er åpent for alle medlemmer med stemmerett i valget 2025, og som har vært medlemmer i minst 4 uker og betalt kontingent før møtestart. Prøvenominasjon gjennomføres på bakgrunn av den alfabetiske listen fra nominasjonskomiteen. Partimøte skal også velge utsendinger til nominasjonsmøtet. Merk at det er ingen selvskrevne til nominasjonsmøtet – alle må velges som utsendinger fra sin forening.
16. – 30. september 2024
Rådgivende uravstemning blant Rogaland Høyres medlemmer
Medlemmer av Rogaland Unge Høyre som har stemmerett ved valget vil også kunne stemme. Uravstemningen vil foregå digitalt. Medlemslistene som danner grunnlag for uravstemningen tas ut 9. september. For å kunne delta i uravstemningen må man ha vært medlem i minst 4 uker og betalt kontingent før 9. september.
16. – 30. september 2024
Frist for å avgi stemme i rådgivende uravstemning.30. september 2024
Frist for å sende inn protokollutskrift fra partimøter.
Protokoll sendes fylkeskontoret for registrering.
1. oktober 2024
Resultat fra prøvenominasjon i foreningene og uravstemning blant medlemmene offentliggjøres
Resultatene legges ut på Rogaland Høyres hjemmesider.
Senest 7. oktober 2024
Frist for innkalling til nominasjonsmøte
Delegatene tilskrives med info om møtested, tid, dagsorden og forretningsorden minst 4 uker før nominasjonsmøtet. Informasjon om dette legges også ut på Rogaland Høyres hjemmesider. Merk at det er ingen selvskrevne til nominasjonsmøtet – alle må velges som utsendinger fra sin forening.
12. oktober 2024
Nominasjonskomiteens listeforslag offentliggjøres senest Forslaget sendes alle delegatene til nominasjonsmøtet. Forslaget legges også ut på Rogaland Høyres hjemmesider.26. oktober 2024
Nominasjonsmøtet16. november 2024