Rogaland på vei- og kollektivtoppen

Visste du at Rogaland er det fylket hvor det investeres mest i veier og kollektivtilbud akkurat nå?

Drift og vedlikehold av veier koster penger, og i Norge har vi i lang tid forsømt dette ansvaret. Etterslepet er stort, og det kreves store investeringer for å oppnå en tilfredsstillende standard.

Nå gjør vi noe med etterslepet! I Rogaland har Høyre de siste årene brukt 2 milliarder kroner på fylkesveinettet. Vi er i toppsjiktet i landet når det gjelder å ta igjen det forsømte. Bare i 2014 la vi 175 km. asfalt på fylkesveiene våre.

Hittil har vi bygget 8 km. bussvei, og skal bygge 45 km. totalt innen 2021. Dette vil drastisk redusere forsinkelser og gjøre busstilbudet til et bedre alternativ til bilen.

Med Bypakken bygges det blant annet fire felt på E39 fra Ålgård til Bokn, vi får Europas lengste bussvei, sykkelstamvei mellom Sandnes og Stavanger, og en utvidelse av veien fra Sola flyplass til E39 på Randaberg med nye felt for kollektivtrafikk og tungtransport. Bare for å nevne noe!

Det er fortsatt en lang vei igjen, men med Høyre ved fylkesroret er vi på vei til en bedre, grønnere og sikrere trafikkhverdag.

Gi Høyre din stemme ved fylkestingsvalget.