Rogaland Høyre vil ha full gass for Rogfast

Rogaland Høyre har i en årrekke vært i fremste rekke i kampen for byggingen av Rogfast. Få, om noen, samferdselsprosjekter er av større betydning for å binde Rogaland sammen til ett fylke. Rogaland Høyre forventer at byggingen av Rogfast kan komme i gang!

Følgende uttalelse ble vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 2020:

Rogaland Høyre har i en årrekke vært i fremste rekke i kampen for byggingen av Rogfast. Få, om noen, samferdselsprosjekter er av større betydning for å binde Rogaland sammen til ett fylke.

Samtidig blir avstandene på Vestlandet kortere. Verdens lengste og dypeste undersjøiske tunell vil korte ned reisetiden mellom Stavanger og Haugesund/Bergen med 40 minutter. Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og vil endre hverdagen til det bedre både for innbyggerne og næringslivet.

I fjor høst avlyste Statens vegvesen den første av de tre tunellkontraktene fordi tilbudet fra entreprenørene var vesentlig dyrere enn forventet, og prosjektet er utsatt på ubestemt tid. Det arbeides med kostnadsreduksjoner for å komme videre med prosjektet.

I forbindelse med avlysingen har det kommet krav fra andre partier og aktører, som aldri har vært positive til prosjektet, om at hele prosjektet bør avlyses. Rogaland Høyre tar avstand fra slike forsøk på omkamp.

Boknafjorden er i dag Norges mest trafikkerte ferjeleie. Vær og vind sørger jevnlig for at sambandet blir forsinket og innstilt, med påfølgende store negative konsekvenser både for befolkningen og næringslivet. Å avlyse Rogfast er heller verken en langsiktig eller særlig rimelig løsning. Det vil bety at Rennfast, på grunn av økende trafikkmengde og strengere sikkerhetskrav, må oppgraderes for anslagsvis 10-12 milliarder. I tillegg kommer kostnader til en stadig dyrere ferjedrift.

Rogaland Høyre er glade for signaler fra regjeringen om at Rogfast skal bygges. Det bør selvsagt være fokus på kostnader, men dette kan ikke gå på bekostning av sikkerhet, kvalitet og fremdrift. Rogaland Høyre forventer at nytt anbud lyses ut så raskt som mulig, slik at byggingen av Rogfast, inkludert tilknytningen til Kvitsøy, kan komme i gang.