Rogaland Høyre vil ha full kompensasjon for pelsdyrbøndene

Rogaland Høyre mener at kompensasjonsordningen må innrettes bedre, slik at bønder ikke sitter igjen med gjeld fra en virksomhet som Stortinget har vedtatt nedlagt. Det må gis kompensasjon for reelle avviklingskostnader.

Rogaland Høyres årsmøte vedtok 20.01.19 følgende uttalelse:

Full kompensasjon for pelsdyrbøndene

Pelsdyrproduksjonen er den eneste produksjonsgreina i norsk landbruk som har klart seg i et internasjonalt marked uten offentlige tilskudd. Det er en av næringene i norsk landbruk med høyest vektlegging av dyrevelferd og med et veldig strengt kontrollregime. Rogaland Høyre er derfor uenig i forbudet mot pelsdyrproduksjon i Norge.

Pelsdyroppdretterne er lovet midler til omstilling. Som de fleste næringsdrivende har brorparten av pelsdyrprodusentene gjeld knyttet til driftsapparatet sitt. Halvparten av gårdene er så små at det er vanskelig å skape en alternativ produksjon. Det er nærliggende å tro at de fleste pelsdyrbøndene – ut fra deres kompetanse og interesse- ønsker å starte opp med annen husdyrproduksjon. Å bygge opp et nytt produksjonsapparat er dyrt. At det i dag i tillegg er overproduksjon i alle husdyrproduksjoner i Norge, gjør det mer krevende. I sentrale strøk kan det være mulig å finne alternativt arbeid utenfor gården. Selv om en finner annen jobb, vil gjeldsbyrden være så stor at det med vanlig lønnsinntekt kan bli vanskelig å betjene gjelden.

Rogaland Høyre mener at kompensasjonsordningen må innrettes bedre, slik at bønder ikke sitter igjen med gjeld fra en virksomhet som Stortinget har vedtatt nedlagt. Det må gis kompensasjon for reelle avviklingskostnader. Erstatningen må ta hensyn til landbrukseiendommens verdi og muligheter, samt kostnader knyttet til alternativ produksjon etter avvikling. Det bør tilbys avviklingsordninger for tilgrensende leverandørvirksomhet.