Solid oppslutning for Ole Ueland

På en ny meningsmåling er Ole Ueland fra Høyre mest ønsket som ny fylkesordfører i Rogaland.

Meningsmålingen viser at fylkesordførerkandidat Ole Ueland får støtte fra 32% av de spurte. På andre plass kommer nåværende fylkesvaraordfører (Ap) med 23%. Nåværende fylkesordfører får en oppslutning på 15%.

— Ordførermålingen samt partibarometeret som viser at Høyre er største parti i fylket gir oss et veldig godt grunnlag for den kommende valgkampen, sier fylkesordførerkandidat Ole Ueland.

— Men det er valgresultatet 9. september som virkelig gjelder, og vi skal stå på for et godt resultat i Rogaland.

Målingen er tatt opp av Respons Analyse AS for Høyre.

Målingen er foretatt 6. — 12. februar per telefon.

Hvem vil du foretrekke som fylkesordfører i Rogaland?

Februar 2019

Ole Ueland, Høyre

32 %

Marianne Chesak, Arbeiderpartiet

23 %

Solveig Ege Tengesdal, KrF

15 %

Ingen av dem

7 %

Ikke sikker

23 %

Antall spurte

802

En partimåling utført i sammenheng med ordførermålingen viser at Høyre er største parti i fylket:

Parti

Fylkestings-valget 2015

Respons Februar 2019

Endring

Rødt

0.7

2.0

+1.3

SV

2.8

5.9

+3.1

Ap

27.8

26.3

-1.5

Sp

7.2

8.9

+1.7

Venstre

4.4

2.2

-2.2

KrF

11.1

8.4

-2.7

Høyre

24.2

26.7

+2.5

Frp

14.0

14.6

+0.6

MDG

3.6

1.2

-2.4

PP

3.1

1.2

-1.9

PDK

0.7

1.2

+0.5

Antall spurte: 802 i Rogaland.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2.5 og 4 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.