Stavanger - Resultat fra partimøte

Foto: Hans Kristian Torbjørnsen

Stavanger Høyre avholdt partimøte 15. september. 

Det var 71 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

I prioritert rekkefølge: 

Nr. Navn: Kommune: 
1. Tina Bru Stavanger
2. Sveinung Stensland Haugesund
3. Margret Hagerup Time
4. Aleksander Stokkebø Stavanger
5. Irene Heng Lauvsnes Strand
6. Shirish Awasthi Sandnes
7. Karoline Sjøen Andersen Haugesund
8. Modolf Haraldseid Vindafjord
9. Hard Olav Bastiansen  Stavanger
10. Athar Ali Tadjik Sandnes
11. Aase Simonsen Karmøy
12. Lasse Fredheim Haugesund
13. Trine Danielsen Stavanger
14. Fridtjov Helland Klepp
15. Margrethe Vika Sola
16. Bjørn Kahrs Randaberg
17. Else Rege Grannes Time
18. Erlend Jordal Stavanger
19. Monika Lindanger Tysvær
20. Rene Munthe Eik Lund
21. Bjørn Schaal Gjesdal