Ueland og Schanche topper listeforslaget

Ole Ueland fra Sola topper nominasjonskomiteens forslag til Høyres fylkestingsliste 2019. Elin Schanche fra Rennesøy/Stavanger er foreslått på andreplass, videre følger Aase Simonsen fra Karmøy og Erlend Jordal fra Stavanger, med Inger Bjerkreim, fra Bjerkreim, på femteplassen.

– Vi har kommet frem til en liste som vil representere Høyre i fylket på en flott måte, sier nominasjonskomiteens leder Tina Bru.

Bru viser til at det er en enstemmig komite som gir sin innstilling.

– Komiteen har hatt mange hensyn å ta. Høyres lokalforeninger har hatt åpne medlemsmøter og sendt oss sine anbefalinger. I tillegg har medlemmene også hatt mulighet til å avgi sin stemme på sine prioriterte kandidater i en rådgivende uravstemning på internett, fortsetter Bru.

– Komiteens mål har vært å arbeide for både kontinuitet og fornyelse i gruppen. Det har vært svært mange dyktige og engasjerte kandidater til listen, og vi mener at vår endelige innstilling gjenspeiler et godt totalbilde med bred representasjon fra hele fylket. Vi er også veldig godt fornøyde med å ha fått med flere unge kandidater som vi gleder oss til å ha med på laget i mange år fremover.

– Komiteens enstemmige innstilling til fylkestingsliste vil gi en svært god Høyre-gruppe på fylkestinget, avslutter Tina Bru.

Her er nominasjonskomiteens innstilling på liste:

Nr

Navn

Kommune:

Født:

1

Ole Ueland

Sola

1983

2

Elin Schanche

Rennesøy

1961

3

Aase Simonsen

Karmøy

1962

4

Erlend Jordal

Stavanger

1979

5

Inger Merethe Bjerkreim

Bjerkreim

1971

6

Bjørn Sæstad

Klepp

1961

7

Terje Hetland

Sandnes

1998

8

Ragnvald Nilsen

Sandnes

1977

9

Anne Marie Lund

Sola

1996

10

Lisbeth von Erpecom Vikse

Sandnes

1947

11

Lasse Anfinsen Fredheim

Haugesund

1996

12

Kristoffer Amdal

Strand

1954

13

Staale Grude Haaland

Time

1963

14

Kenneth Austrått

Sandnes

1987

15

Cille Ihle

Stavanger

1970

16

Sissel Hansen Tysse

Tysvær

1971

17

Arne Stapnes

Eigersund

1962

18

Gunn Dalen Håland

1969

19

Henry A. Tendenes

Gjesdal

1953

20

Randi Wisnæs

Karmøy

1972

21

Jarle Utne-Reitan

Haugesund

1969

22

Håvard Rørtveit

Vindafjord

1999

23

Helene Vo

Sandnes

1999

24

Jan Erik Tuen

1976

25

Benedikte Svendsen

Karmøy

1999

26

Hogne Skjerpe

Lund

1958

27

Signy Bråtveit

Finnøy

1950

28

Karl Stefan Afradi

Stavanger

1990

29

Nina Ve Sæbø

Karmøy

1961

30

Julie Katarina Nodland Vold

Stavanger

1980

31

Morten Landråk Asbjørnsen

Stavanger

1993

32

Ove Horpestad

Klepp

1971

33

Liv Todnem

Gjesdal

1951

34

Beate Bie

Stavanger

1979

35

Sverre Underbakke

Suldal

1958

36

Berit Hopland

Finnøy

1946

37

Marius Solberg

Bjerkreim

1981

38

Hilde Karlsen

Stavanger

1967

39

Andreas Vollsund

Time

1986

40

Kari Raustein

Stavanger

1965

41

Kirsten Lode

Sola

1956

42

Sander Ommundsen Olsen

Sandnes

2000

43

Sigurd Vik

Stavanger

1960

44

Harald Nedrelid

Sandnes

1978

45

Sissel Knutsen Hegdal

Stavanger

1965

46

Bjørn Reidar Schaal

Gjesdal

1994

47

Hard Olav Bastiansen

Stavanger

1955

47

Sara Hønsi

Stavanger

2001

49

Kristoffer Bjordal

Sandnes

2000

50

Else Karin Bjørheim

Stavanger

1998

51

Nina Ørnes

Stavanger

1996

52

Henrik Bruvik

Stavanger

2000

53

Egil Olsen

Stavanger

1956

For mer informasjon om kandidatene vises til pdf-fil på denne siden.