Uttalelse: Bygg ferdig hele Nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) nå!

Bygg Nye SUS ferdig mens anleggsmaskinene og brakkeriggene er på stedet! Rogaland Høyres årsmøtet vedtok 19. februar 2023 denne uttalelsen.

SUS2023

Sør-Rogalands Nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) er delt opp i flere byggetrinn og vil derfor få ineffektiv drift da mange funksjoner blir igjen på det gamle SUS på Våland. Man må altså drifte to sykehus i stedet for ett samlet.

Det er ikke god samfunnsøkonomi eller god ressursutnyttelse av helsepersonell. Fremtidens største utfordring for helsevesenet er mangel på fagfolk, og ved å ha delt drift i uoverskuelig fremtid, så må vi dele de vi har på to steder. Det sier seg selv at det er alvorlig for både effektivitet og kostnader, og like viktig; fagmiljøer som ikke er samlet. Vi frykter at dette vil gå ut over pasientene og gjøre det vanskelig å rekruttere fagfolk.

For pasientens helsetjeneste kan spredning av fagpersoner gi svakere fagmiljø, lite effektivitet på helsetjenestene og for dårlig pasientsikkerhet. Hvis vi ikke bygger sykehus som er gode å jobbe på, da blir de heller ikke gode for pasientene.

Byggetrinn 2 av Nye SUS skal inneholder disse funksjonene:

  • Somatisk poliklinikk og dagbehandling
  • Dagkirurgi
  • Rehabilitering poliklinikk og døgn
  • Resterende medisinsk service (radiologi og laboratorier)
  • Resterende ikke-medisinsk service
  • Psykisk helsevern voksne
  • Psykisk helsevern barn og ungdom
  • Kontor, forskning og utdanning

Byggetrinn 2 må mest sannsynlig gjennomføres i flere ulike faser fordi det ikke vil være økonomi til å bygge alt i ett.

Med andre ord kan del 2 av Nye SUS på Ullandhaug risikere å ikke bli realisert i overskuelig fremtid. Dette er ikke godt nok for en region med opp mot 400.000 innbyggere hvor nye utfordringer med en aldrende befolkning står foran oss. SUS har til enhver tid mellom 10 og 20 utskrivningsklare pasienter til kommunene som spiser av sengeplassene sykehuset, fordi kapasiteten i kommunene heller ikke er god nok.

Det å ha et godt helsetilbud er avgjørende for liv og helse og for å kunne tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye arbeidsplasser til regionen.  Vi ønsker at nye SUS skal bli en attraktiv arbeidsplass og at regionen fortsatt skal være en attraktiv for våre innbyggere og næringsliv.

Bygg Nye SUS ferdig mens anleggsmaskinene og brakkeriggene er på stedet!

Rogaland Høyre ber regjeringen om å:

  • Tilleggs bevilge investeringsmidler til å bygge ferdig alle byggetrinn ved Nye SUS i et sømløst prosjekt.

Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 19. februar 2023.