Uttalelse fra Rogaland Høyre om petroleumsskatt

Rogaland Høyre er krystallklare på at vi ønsker å videreutvikle norsk petroleumsnæring i lang tid fremover. Olje- og gassindustrien er vår viktigste brikke i det grønne skiftet.

Rogaland Høyre mener det er svært viktig med stabile og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet. Utspillet fra regjeringen er et utkast til hvordan særskatteordningen for oljenæringen skal se ut etter at den midlertidige skattepakken gradvis fases ut. Intensjonen er å få plass et nøytralt skattesystem som er bedre tilpasset fremtidens oljeindustri. En viktig endring er at investeringer kan kostnadsføres umiddelbart og ikke avskrives over 6 år, noe som vil gi økt likviditet til selskapene.

Dette er en invitasjon til næringen om å komme med innspill. Det er viktig for oss at det blir lagt vekt på næringslivets eventuelle forslag til justering.

Rogaland Høyre vil fortsette å spille på lag med næringen for å sikre stabilitet og forutsigbarhet, og det er heldigvis rikelig med tid til å komme med solide og gjennomarbeidede høringsinnspill. Vi vil rose næringen for selv å gå foran i den viktige omstillingen vi står oppe i. Vi føler oss trygge på at vi i dialog skal sikre stabilitet og utvikling i denne viktige næringen for Norge. 

Det viktigste for oss er at det nye systemet må sikre utvikling, ikke avvikling. Dette må bidra til økt aktivitet og at lønnsomme prosjekt kan realiseres.

Kontaktperson: Sissel Knutsen Hegdal. Tlf: 975 43 757.