Uttalelse om eldreomsorg

Rogaland Høyre er opprørt over avsløringene som har kommet frem i Brennpunkt: Omsorg bak lukkede dører. Historiene om Frode, Rolf og Lilly viser historier fra eldreomsorgen som aldri burde funnet sted. Rogaland Høyres årsmøtet vedtok 19. februar 2023 denne uttalelsen.

Rogaland Høyre er opprørt over avsløringene som har kommet frem i Brennpunkt: Omsorg bak lukkede dører. Historiene om Frode, Rolf og Lilly viser historier fra eldreomsorgen som aldri burde funnet sted.

Gamle, syke og pleietrengende fortjener helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, og de skal behandles med verdighet. Pleietrengende eldre skal møte en kompetent helsetjeneste, få næringsrik, god mat og riktig medisinbruk. Eldre, pårørende og ansatte skal slippe å gå rundt 8 med vond klump i magen.  

I Rogaland skal det være trygt å bli å bli gammel.  

Rogaland Høyre vil derfor at alle kommuner som strakstiltak:  

  • Skal gjennomgå egne rutiner for å sikre kvalitet i omsorgstjenestene.  
  • Innføre brukerundersøkelser for brukere og deres pårørende for å avdekke hva som er bra og 13 hva som må forbedres i de kommunale tjenestene. 

Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 19. februar 2023.