Videregående opplæring tilpasset en ny tid

Foto: colourbox.com
Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 2016.

Høyre er opptatt av å føre en aktiv arbeids- og utdanningspolitikk. Vi ser i dag et vanskeligere arbeidsmarked enn vi har sett på lenge. Arbeidsledigheten er stigende, og særlig blant de unge. Det er også blitt vanskeligere å få læreplasser enn for kort tid tilbake. Rogaland Høyre mener at det er viktig å legge til rette for at ungdommen holdes i aktivitet framfor å bli gående ledige, enten det er gjennom arbeid, skolegang eller læreplasser. Den nye situasjonen i arbeidsmarkedet gjør det nødvendig å kalibrere kartet til terrenget.

Rogaland Høyre vil legge til rette for flere læreplasser ved å:

·         gjøre det mer attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger gjennom å øke lærlingtilskuddet

·         øke andelen lærlinger i offentlig sektor, f.eks. ved å innføre påbud eller sterke incentiver for at kommuner og fylkeskommuner skal ta inn lærlinger

·         støtte regjeringens forslag om at det offentlige skal kreve at bedriften har lærlinger for å kunne få anbud

·         gi lærebedrifter ekstra uttelling ved offentlige innkjøp og i offentlige anbudsprosesser

·         styrke markedsføringen av prosjekt til fordypning, som en mulighet for bedrifter til å bli bedre kjent med fremtidige lærlinger

 Rogaland Høyre vil øke gjennomføringsgraden, og redusere andelen «friår» ved å:

·         styrke sommerskoletilbudet i Rogaland til også å gjelde norsk

·         innføre prøveprosjekt med sommerskole før VG1

·         arbeide for at elever på VG3 Studieforberedende som stryker på eksamen kan få tatt kontinuasjonseksamen før fristen til høyere utdannelse går ut. I dag betyr stryk på eksamen ett års utsatt skolegang

 Rogaland Høyre vil legge til rette for at unge velger utdanning framfor lediggang ved å:

·         fortsette satsingen på fagskolen

·         se på muligheten for etablering av nye linjer ved fagskolen i Rogaland

·         gå i dialog med UiS og HSH om muligheten for at flere kan velge Y-veien

·         lage en direkte overgang mellom ungdomsrett og voksenrett i Opplæringsloven

Rogaland Høyre vil heve unges kompetanse i den videregående skolen ved å:

·         innføre personlig økonomi som en del av læreplanmålene

·         styrke samarbeidet mellom skolen og det lokale næringslivet