Kontakt

Adresse

v/ Margaret Dirdal, Føresvikvegen 9
5561 BOKN

Våre folk

Se våre politikere

Om Bokn Høyre

Bokn Høyre ledes av Margaret Myhre Dirdal

Vi i Høyre vil arbeide sterkt for et bredt politisk samarbeid på Bokn for å oppnå en sterk posisjon i regionen. Høyre har mye å bidra med for å gjøre Bokn til et enda bedre sted å bo. Bokn Høyre ønsker å bidra til økt velferd for barn, unge og eldre, gjennom bedre skole, fritidstilbud, flere sykehjemsplasser og eldreboliger. Dette gjør vi best om vi posisjonerer oss rett i forhold til våre naboer. Vi må delta aktivt i forhandlinger sammen med våre nabokommuner for å synliggjøre vårt store potensiale for vekst og utvikling. Bokn skal beholde og utvikle viktige og grunnleggende tjenester og servicefunksjoner for innbyggerne. Bokn har store potensialer som må utnyttes, slik at Bokn kommer styrket ut og får et enda bedre tilbud til sine innbyggere.