Politikk

Boknarene har i alle år tatt vare på hverandre og hatt stor omsorg for hverandre. Bokn Høyre ønsker at det også i fremtiden skal være slik. Vi ønsker at innbyggerne skal involveres mer i pågående prosesser, slik at vi alle jobber og drar i samme retning. Bokn Høyre vil arbeide for at administrasjonen og politikere samhandler og informerer enda bedre.

Våre hovedsaker

Barnehage og skole

Bokn Høyre ønsker derfor å utrede, planlegge og prosjektere behovet for ny skole. Skolen må sees i sammenheng med dagens barnehage, slik at vi kan være forberedt når den forventede veksten kommer.

Et solid øysamfunn

Bokn Høyre skal være en aktiv pådriver for at vi oppnår gode avtaler med nabokommuner, enten som selvstendig kommune med godt/sterkt interkommunalt samarbeid, eller som et sterkt og selvstendig øysamfunn med høy grad av egne servicetilbud for alle.

Bygge omdømme

Bokn Høyre skal gjøre Bokn til en aktiv part i forhandling om posisjon i forhold til våre nabokommuner. Bokn Høyre er det partiet som best vil ivareta Bokn sine interesser.

Kultur, sport og friluftsliv

Høyre ønsker et levende lokalsamfunn, det er derfor viktig å støtte opp om gode kultur- og sport- og friluftsopplevelser for alle i kommunen. Flerbrukshallen vil gi Bokn et rikt kulturliv for alle aldersgrupper.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her