Vår visjon

Høgre er positive til å arbeida vidare med ny kommunestruktur i Ryfylke. Målet er å gje innbyggjarane gode tenester.

Våre hovedsaker

Styring og økonomi

Ansvarleg og langsiktig prioritering av den lokale pengebruken.

Arbeid og næringsliv

Eit aktivt næringsliv er viktig for busetjing i kommunen og regionen.

Skule og barnehage

For at barn og unge skal få ein god start på livet er det viktig at alle får mulighet til å utvikla sine individuelle evner og talent.

Helse og omsorg

Hjelp når og der det trengst.

Se vår politikk

Hjelmeland kommune

Rogaland

Kontakt

Henrik Nesvik
Leder
Telefon: 95120717

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Våre folk