Vår visjon

Karmøy kommune skal være en god kommune for alle.

Våre hovedsaker

Karmøymodellen

Karmøy Høyre vil videreutvikle modellen for skole-, kultur- og fritidsaktiviteter basert på Torvastad-modellen. En modell der kommunen samarbeider med private bedrifter og frivilligheten, for å utvikle gode lærings- og aktivitetsarenaer, som samtidig vitaliliserer byen og bygda, og bidrar til å skape samhold.

Kunnskap i Karmøyskolen

Karmøy Høyre vil fortsette med sin satsing på etter- og videreutdanning av lærere, noe som gir mer motiverte og kunnskapsrike lærere. IKT-satsingen prioriteres høyt. Faglig påfyll for lærerne og moderne verktøy i undervisningen bidrar til at våre barn får de beste muligheter til en god skolegang.

Omsorgslandsbyen på Spanne

Karmøy Høyre vil i et samarbeid med det offentlige, private og frivilligheten utvikle et helhetlig omsorgstilbud på Spanne. Vi vil tilrettelegge for gode løsninger som vil bidra til et sosialt og verdig liv, med kvalitet i tjenestene, til beste for våre eldre.

Sykkelkommunen

Karmøy Høyre har ambisjoner på vegne av klima, miljø og folkehelsen! Transportsektoren er en stor utslippskilde, og en utbygging av et godt sykkelveinett vil være med og bidra til at veksten i trafikken gjøres mer miljøvennlig. Sett i et folkehelseperspektiv vil det også bidra i riktig retning å legge opp til at vi skal bevege oss mer.

Se vår politikk

Karmøy kommune

Rogaland

Kontakt

Margaret Hystad
Leder
Telefon: +4790595844

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Aktuelt

Våre folk