Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Karmøy kommune skal være en god kommune for alle.

Se vår politikk

Aktuelt

Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

Nye barneskoler på Åkra og Vea

Vi skal bygge nye, moderne skoler til hittil svært tålmodige barn på Åkra og Vea.

Dagens mer enn 100 år gamle skolebygg er verken egnet eller forsvarlig for den starten på utdanningsløpet vi ønsker å tilby våre barn. Tomtene står klare, og det er vi også. 

Utvikling på fastlands-Karmøy

Fastlands-Karmøy skal utvikles og gis samme muligheter som de øvrige områder i kommunen med helhetlig plan for bosetting, skole- og oppvekst, trafikk, kultur og handel.

Høyre vil invitere til samarbeid og dialog om en slik utviklingsprosess.

Attraktivt arbeidsmarked for nyutdannede

Vi må tilrettelegge for et arbeidsmarked som unge utflyttere ønsker å returnere til etter endte studier.

Karmøy Høyre vil jobbe fram attraktive arbeidsplasser og et variert næringsliv. Vi skal være en løsningsorientert «Ja-kommune» med spennende fremtidsplaner og høy miljøprofil. 

Utvikling og styrking av eldreomsorgen

Vi vil fortsette vårt omfattende engasjement for et omsorgssenter  i Skudeneshavn  med utvidete tjenester hvor også områdene rundt reguleres og inngår i et fremtidsrettet velferdssenter.

Høyre vil forsere planarbeidet med et nytt velferdssenter på fastlands-Karmøy.

Tor Kristian Gaard - Gruppeleder, Karmøy

Tor Kristian Gaard

Gruppeleder, Karmøy

Kontakt

Karmøy Høyre

Jan Birger Medhaug

Leder
Telefon 90528415

Daniel Aamodt

Fylkessekretær
Telefon 41624182

Våre folk