Pressemelding: Topp moderne og smarte kvalitetsskoler til Åkra og Vea

Ordførerkandidat Tor Kristian Gaard

Karmøy Høyre vil avklare oppstart og fremdrift for ny skole på Åkra allerede i forbindelse med budsjettarbeidet denne høsten. Som opplyst på folkemøtet mandag denne uke er målsetningen å ferdigstille ny skole i løpet av 2023. Så langt mulig vil en søke parallell prosjekterings- og byggefase for skolene på Åkra og Vea. Nye skoler her har høy prioritet! 

Spørsmålet om å bygge ny skole på Åkra har pågått i flere tiår, og kapasitetsproblemer på Vea skole gjør at begge steder sårt trenger nye skoler til erstatning for de over 100 år gamle skolebyggene.

Karmøy Høyre ønsker å gjenreise dialogen mellom innbyggerne i kommunen og oss folkevalgte. Vi legger bak oss en fireårs periode med mye engasjement for viktige saker, men hvor altfor mange føler seg forbigått, ikke hørt eller direkte oversett. Det skal vi endre, og vi vil starte med noen fanesaker. 

Vi skal bygge nye, moderne barneskoler på Åkra og Vea. Tomtene står klare, og det er vi også. Kolnes trenger også ny skole for å ha kapasitet til den store utbyggingen som forventes i forbindelse med ny Kolnes vei og storutbygging. Dette vil vi sikre. 

Karmøy den 4. september 2019

Tor Kristian Gaard, tlf 97117373