Vi tror på Karmøy

Høyres ordførerkandidat i Karmøy, Tor Kristian Gaard.
Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Karmøy Høyre jobbe for de neste årene:

 • Omfattende utbygging av nytt velferdssenter på fastlandssiden med nytt sykehjem, dagsenter og omsorgsboliger med muligheter for privat utbygging i tillegg til de kommunale boliger m.v.
 • Vurdere utvikling av seniorboliger ved Norheim sykehjem.
 • Pådriver for et utvidet omsorgssenter i Skudenes.
 • Arbeide for å etablere et boprosjekt for ungdommer over 18 etter modell Ungbo i Stavanger.
 • Beholde dagens legevakt på Åkra ved etablering av felles planlagt interkommunal legevakt.
 • Prioritere aktivt og konkret samarbeid med private ideelle aktører som ABR-senteret og FKH om prosjekter og tiltak for ungdommer som faller utenfor og personer som sliter med rusproblemer og psykisk helse.
 • Være positive til realiseringen av Fjord Motorpark.
 • At badestrendene i Karmøy blir bedre tilrettelagt til bruk for allmennheten og i særdeleshet for funksjonshemmede.
 • Bidra til utvikling av Åkrehamn med bypark, naturstier, kystkultur og som handelssenter.
 • Bidra til utvikling av Kopervik som handels og kommunesenter.
 • Bidra til å videreutvikle sommerbyen Skudeneshavn som festivalby og turistmål.
 • Jobbe for bygging av tidsmessig ny trase over Karmøy, som knytter omkjøringsveien til E134.
 • Fortsette arbeidet med å tilrettelegge for et fremtidig sykkelveinett blant de beste i landet m.a. ved å etablere grønne forbindelser, gang- og sykkelvegnett som letter ferdselen inn til- og ut av sentrumskjernen.

Vi tror på Norge

Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn. 

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben. 

Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: