Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Klepp Høyre vil føra ein konservativ framstegspolitikk bygd på det kristne kulturgrunnlaget, rettsstaten og folkestyret, for å fremja personleg frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eigedomsrett og eit forpliktande nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

Muligheter for alle

Klepp skal vere ein attraktiv plass å vekse opp, bu og arbeide i. Det skal vere muligheter for alle i eit varmt og inkluderande samfunn med omsorg for dei som treng det. Kleppskulane skal gi alle mulighet til å utvikle sine sterke sider.

Landbruk og næring

Klepp Høyre er opptatt av at me må ta vare på matjorda, og skal vere det partiet som strekk seg lengst for å lytte til matprodusentane og bringe utfordringane vidare. Me vil arbeide for at det skal vere nok næringsareal til at bedrifter kan etablere seg og utvide.

Kultur, idrett og fritid

Klepp Høyre vil heie fram og støtte alle dei frivillige i Klepp. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikkje hindre nokon i å delta og bidra.

Robust kommuneøkonomi

Klepp skal ha ein robust og sunn kommuneøkonomi. Me skal fortsatt ha låge kommunale avgifter gjennom effektiv drift av kommunen. Klepp Høyre vil ikkje pålegge innbyggarane eigedomsskatt.

Ove Horpestad - Gruppeleder, Klepp

Ove Horpestad

Gruppeleder, Klepp

Kontakt

Klepp Høyre

Elin Barane Helland

Leder
Telefon 93284902

Daniel Aamodt

Fylkessekretær
Telefon 41624182

Våre folk