Bedre barnehage -  Barna vår framtid


Bedre barnehage - Barna vår framtidI Klepp har me eit mål om at 50% av dei vaksne skal vera utdanna barnehagelærarar. I dag er talet under 30%. Dei tilsette i barnehagen er ungane våre sin første lærar. Dei skal gje trygghet og omsorg og leggje tilrette for leik og utvikling. Me vil at dei vaksne i barnehagen skal vera trygge på det dei gjer slik at barna våre får det beste grunnlaget for framtida si.I lag med Utdanningsforbundet i Klepp har me kome fram til at 5 nye barnehagelærarar kvart år i dei 4 neste åra vil vera oppnåelig. Då er målet nådd."Barna vår framtid" er visjonen til KleppKlepp Høyre vil styrka arbeidet med å oppdage tidleg for å gje hjelp tidleg. Utdanna barnehagelærarar trengs for å kunne oppdage barn som treng ekstra omsorg og tilretteleggjing slik at dei ikkje kjem på skeivå inn i skulen. Kun 70% av elevane frå Klepp fullfører vidaregåande skule på 4 år. Me må setja innsatsen inn tidlegast mulig for å sikre at elevane får best mulig utbytte av undervisninga.Tusen takk til Utdanningsforbundet i Klepp for å gjera oss oppmerksom på utfordringa. Og takk for samarbeid for å finne løysing.Stem på Klepp Høyre om du vil ha ein betre barnehage.Ane Mari Braut Nese

Ordførarkandidat Klepp Høyre