Ein skule med muligheter for alle

Foto: Elin Barane Helland

Ein skule med muligheter for alleKlepp Høyre vil styrke læraren som fagperson. Læraren må få tid til å vera lærar. Regjeringa har lova å gå nøye gjennom alle krav om dokumentasjon og rapportering, slik at læraren kan vera meir med elevane. Dette arbeidet vil Klepp Høyre fylje opp i Klepp. Kommunen skal ikkje ta av tida til lærarane ved å be om unødig dokumentasjon og rapportering.21 lærarar har søkt og fått innvilga mulighet til å ta etterutdanning i Klepp i år. I fjor var det 17 som fekk. Regjeringa legg inn 6 milliarder kroner i statsbudsjettet for at 25.000 lærarar skal få mulighet til å styrke kunnskapen sin, lønna si og utdanninga si. Dette er eit kjempeløft for lærarar og dermed elevane.Ein motivert og fagleg trygg lærar gjer elevane den beste undervisninga dei kan få.Stem Høyre om du vil ha like muligheter for alle.

Olav Røysland og Ane Mari Braut NeseKlepp Høyre