Engasjerte medlemmer

Engasjement og gode innspill på medlemsmøtet i Klepp Høyre 14. juni
Onsdag 14. Juni inviterte Klepp Høyre til medlemsmøte. Tema var ”Framtidens Kleppe sentrum – hvordan bør det utformes?” Møtested var Edeståvå, og rundt 20 personer møtte opp. Arbeidet med ny sentrumsplan er inne i en spennende fase, og Klepp Høyre ønsket å få tilbakemeldinger fra medlemmene om hvilke ønsker og drømmer den enkelte har for sentrumsutviklingen.

Kommunalsjef Kåre Strand hadde en grundig presentasjon av arbeidet som er gjort, og hvilke muligheter og spørsmål som knytter seg til den videre prosessen.

Engasjementet var stort blant de frammøtte. Det handler om hvor kommunehuset skal plasseres, idrettshall, kirke og utvikling av handel og næring i sentrum. Hvilken plass har bilene i sentrum i framtiden og hvordan kan vi sørge for at folk blir mer aktive? Det ble provosert og diskutert, og meninger og ønsker ble notert.

Drøsen gikk godt, og denne type møte vil bli gjentatt i høst.