Nytt fra Helse og velferd

I Hovedutvalget for helse og velferd er vi tre representanter for Høyre; Elin Barane Helland, Idar Håland og meg. På samme måten som vi gjør i kommunestyret jobber vi her sammen med SP og KrF. I utvalget behandler vi et bredt spekter av saker. Her er noen eksempler på politikk som vi har jobbet med det siste året:


Servering av sein middag på institusjon
Dette er en viktig Høyresak som både statsminister og helseminister har satt fokus på. På flere steder i landet har det gitt svært positive resultater når eldre får servert middag senere på dagen og ikke ved «lunsjtider». De mest fremtredende effektene er mer tid til aktivitet for beboerne og bedre ernæring.

Da Høyre ønsket å gjøre denne endringen i Klepp, møtte vi stor motstand både fra administrasjonen og andre politiske parti. Det var kort sagt liten endringsvilje på dette området. Likevel fikk vi i Helse og velferd gjort et vedtak på utprøving av ordningen. Nå viser forsøket at dette er vellykket og til det beste for beboere også i Klepp.

Et eksempel på at Høyrepolitikk virker!

Klepp tidlig ute med samboergaranti på institusjon

Høyre er opptatt av kvalitet for eldre.  Et av områdene er at de eldre på institusjon skal kunne bo sammen med sin ektefelle/samboer dersom de ønsker det. Et år før denne saken nå blir vedtatt på nasjonalt plan, fikk Høyre i Klepp gjennom et vedtak som sikrer at eldre på institusjon får lov å bo på samme rom.  Vedtaket i Klepp forutsetter at begge er berettiget plass på institusjonen.

Plan for fysisk aktivitet

Det er et samfunnsproblem at vi ikke er aktive nok. Mange har en livsstil som er betydelig mer stillesittende enn før.

I Høyre mener vi at fysisk aktivitet er svært viktig, både i organisert og uorganiserte form. Vi har fått mange innspill fra innbyggere som viser at mange er engasjert i saken med å utvikle plan for hvordan vi skal ha det i Klepp fremover. Tall i Klepp viser at over 90 % av barn er medlemmer av idrettslag i alder 6-12 år men dette halverer seg i alderen 13-19.  Selv har jeg har klokketro på at idrettslagene skal være bærebjelkene, men det blir viktig å legge forhold til rette også for de som ikke passer inn der.

I Klepp Høyre mener vi at samfunnet skal ta sitt ansvar for å legge forholda til rette, men til slutt er det selvsagt den enkeltes ansvar å være aktiv!

Klepp og Time NAV kontor slås sammen

Det er nå vedtatt i kommunestyret at NAV kontorene i Klepp og Time skal slå seg sammen. Jeg ser på dette som en god løsning. Det viktigste årsaken til det er NAV i vårt området må være best mulig satt opp for å løse dagens og fremtidens utfordringer.  Vi må ha fokus på hva som gir best kvalitet for innbyggere, arbeidsgivere og andre sentrale aktører.

Med et stadig mer komplekst arbeidsliv som har store krav til omstilling, vil et lokalt NAV kontor med høy kompetanse og fleksibilitet være viktig.  Derfor støtter vi i Klepp Høyre opp om denne endringen.