Snart årsmøte i Rogaland Høyre

Årsmøtet i Rogaland Høyre er et viktig møte. Klepp Høyre har sammen med Time og Hå levert fire resolusjonsforslag som vi håper blir vedtatt.

Gode Høyre-venner!

 

Nå er det bare dager igjen til årsmøtet i Rogaland Høyre, som avholdes på Sola Airport hotell lørdag 24. og søndag 25. februar. Klepp stiller med en delegasjon på hele 10 representanter. Vi vil gjøre vårt for å bidra aktivt til et godt årsmøte.

 

Et viktig møte

Fylkesårsmøtet betyr mye. Vi får et par dager med gode politiske diskusjoner, faglig påfyll, personlig motivering og sosialt lag med andre engasjerte Høyrefolk. Politikk vedtas på dette årsmøtet gjennom det som kalles resolusjoner.

 

Hva er en resolusjon?

Det er en uttalelse eller et skriv om du vil, som årsmøtet stemmer over og vedtar for å uttrykke flertallsmening om aktuell politikk. Alle lag kan sende inn forslag til resolusjoner i forkant av møtet. Vi i Klepp har de siste åra vært aktive og sendt inn gode forslag som har nådd frem til vedtak. Vi har samarbeidet med Hå og Time om felles forslag. Det har vi også gjort i år.

 

Våre resolusjonsforslag

Denne gangen har vi levert inn fire forslag til resolusjoner:

1. Pelsdyrnæringen – reversere avviklingen

2. Fortsatt fritak for Co2 avgift for veksthusnæringen

3.  Egenandelstak 1 for tannbehandling – likestille tannhelse med annen helsetjeneste

4.  Bredbånd til alle – sterkere offentlig engasjement for å gi alle mulighet til kommersiell påkobling

 

Det er totalt 34 resolusjonsforslag som er meldt inn, og vi skal vedta 3-4 av disse. Vi gleder oss til en spennende og innholdsrik helg, og kommer tilbake med mer informasjon fra møtet og utfallet av resolusjonsforslagene neste måned.

 

 

Med politisk hilsen

Vidar Haugland, gruppeleder