Nyttårshilsen fra Elin

Vi står foran et spennende nytt år! Leder i Klepp Høyre, Elin Barane Helland har ordet.

Da er vi kommet godt inn i det nye året, og 2017 er lagt bak oss. Som alle vet gjorde Høyre et godt valg i høst, også i Klepp. Nå er den nye regjeringen klar, og Høyre skal samarbeide med FrP og Venstre i en blågrønn regjering. Det skal bli spennende å følge det politiske arbeidet videre inn i 2018.

For å få til en felles plattform, har alle de tre partiene måttet gi og ta i forhandlingsprosessen. Høyre har vært nødt til å svelge noen kameler blant annet på CO2 avgift, oljeleting og pelsdyr som rammer vårt område spesielt.  Rogaland Høyre vil jobbe hardt for å påvirke de videre løsningene for pelsdyrbransjen, slik at konsekvensene skal ramme de berørte minst mulig.

2018 blir et aktivt år for Klepp Høyre. Vi har allerede startet nominasjonsprosessen frem mot neste kommunevalg i 2019. Her skal både gamle, nye, unge, eldre, kvinner og menn fra hele Klepp stå på liste. Vi ønsker at du som medlem vil bidra til dette arbeidet. Kom gjerne med forslag til personer som vil være bra å ha med i Klepp Høyre.

Vi skal også i gang med programarbeidet for neste kommunestyreperiode. Her ønsker vi en bred prosess med innspill fra deg som medlem, slik at programmet vårt blir best mulig. Medlemsmøter og forskjellige arrangement vil bli arrangert, og vi håper at du vil delta.

I år vil vi være mer aktive i forhold til å kommunisere med medlemmene våre. Et tiltak her er å komme litt månedlig informasjon til medlemmer om hva som rører seg i Klepp Høyre.

Er det noe du ønsker vi skal jobbe med, så setter vi stor pris på at du tar kontakt. Ser frem til et godt år!

 

Mvh
Elin Barane Helland
Leder Klepp Høyre