Viser godt igjen

Klepp Høyre fikk gjennomslag for to av våre fire forslag til resolusjoner på årsmøtet i Rogaland Høyre. Det må vi si oss godt fornøyde med!

Gode Høyre-venner!

 For de fleste er det påske som er i fokus nå. Vi er inne i ”den stille uka”, og selv skal jeg også snart av garde på hytta med familie, snø, ski, avslapping og kos.

 Årsmøtet i Rogaland Høyre var i helga 24. – 25. Februar. Elin Schanche ble gjenvalgt som fylkesleder, og vår Ane Mari Braut Nese ble gjenvalgt som 1. nestleder. Årsmøtet vedtok at vi skulle ha hele fire resolusjoner i tillegg til en uttalelse til debatten om bioteknologi. Tre resolusjoner ble ferdige på årsmøtet: 

  1. Bærekraftig turistnæring i Rogaland
  2. E134 er den raskeste og mest samfunnsøkonomiske vegforbindelsen mellom øst og vest.
  3. Resolusjon om pelsdyrnæringen

Etter en lang debatt om bioteknologi gikk flertallet på årsmøtet inn for eggdonasjon og assistert befruktning av enslige.

Fjerde resolusjon ”Grønn omstilling og en bærekraftig framtid” ble ferdigstilt og vedtatt i etterkant på fylkesstyremøtet 13. Mars. I den ble det tatt inn punkter fra vårt forslag om fortsatt fritak for CO2-avgift for veksthusnæringen.

Vi må igjen si oss godt fornøyd med at vi får gjennomslag for to av våre forslag til resolusjoner. Høyre i Klepp og på Jæren viser godt igjen og er i aller høyeste grad med og påvirker politikken i Rogaland Høyre og gir dermed også solide signaler inn sentralt.

Enten fridagene inntas hjemme eller på tur så ønsker jeg dere alle en fredfull og god påskehøytid i godt lag.

 

Med politisk hilsen

Vidar Haugland, gruppeleder