Kontakt

Adresse

v/ Elin Barane Helland, Kåsenvegen 76
4341 BRYNE

Våre folk

Se våre politikere

Om Klepp Høyre

Klepp Høyre ledes av Elin Barane Helland

Klepp Høyre vil føra ein konservativ framstegspolitikk bygd på det kristne kulturgrunnlaget, rettsstaten og folkestyret, for å fremja personleg frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eigedomsrett og eit forpliktande nasjonalt og internasjonalt samarbeid.