Politikk

Klepp Høyre vil føra ein konservativ framstegspolitikk bygd på det kristne kulturgrunnlaget, rettsstaten og folkestyret, for å fremja personleg frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eigedomsrett og eit forpliktande nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Våre hovedsaker

Kultur, idrett og fritid

Gode friluftsområder for aktivitet der folk er

Landbruk og næring

Ta vare på matjorda og arbeide for eit aktivt landbruk

Kommunestruktur

Aktivt søkja fakta gjennom arbeidet i Jærrådet og vurdere endring av dagens kommunestruktur.

Barna vår fremtid

Klepp skal vera ein aktiv og trygg kommune å veksa opp

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her