Politikk

Trygghet er viktig for innbyggerne i Sandnes. Høyre vil bekjempe årsakene til kriminalitet like mye som kriminaliteten selv. Derfor vil Sandnes Høyre satse på forebygging. En god skole, trygge familier og gode bomiljø met et godt utbygget fritidstilbud er viktige deler av dette. Trygg ferdsel i egne by tar vi i Høyre på alvor.

Våre hovedsaker

Barnehage

Sandnes Høyre vil videreutvikle det faglige innholdet i barnehagene med vekt på tidlig innsats og kompetanseheving av personalet, slik at barna får de beste forutsetningene for å lykkes i Sandnesskolen.

Helse og omsorg

Sandnes Høyre vil at det skal være trygt og godt for alle å bo i kommunen hele livet.

Kultur

Frivillige organisasjoner skal fortsatt være en av de viktigste bidragsyterne til aktiv fritid i Sandnes.

Økonomi

Sandnes Høyre vil være en garantist for en sunn og forsvarlig økonomisk utvikling i Sandnes kommune.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her