Politikk

Sauda Høgre ønsker å prioritera vedlikehald og opprusting framfor store investeringar dei kommande åra. Dette for å få betre kontroll på den økonomiske situasjonen, noko me meiner er avgjernade for å kunna vidareutvikla tenestetilbodet til innbyggarane våre. At me ønsker å setta bremsene på i investeringsgalloppen, vil sjølvsagt ikkje påverka alt vedtatte løyvingar til eksempelvis ny barnehage og Folkets Hus.

Våre hovedsaker

Skule og barnehage

Alle barn skal få høve til å utvikla evnene sine. For å få til dette, vil Høgre satsa på læraren!

Kultur, idrett og friluftsliv

Høgre meiner Sauda kommune skal vera ein aktiv samarbeidspartnar og støttespelar for dei frivillige.

Helse og omsorg

Sauda Høgre vil arbeida for eit godt og breitt helsetilbod for alle aldersgrupper.

Sauda treng fleire arbeidsplassar, særleg i privat sektor

Dette er ei av dei viktigaste brikkene som må falla på plass dersom me skal kunna nå målet om folketalsauke.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her