Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Vi vil at Stavanger kommune skal være en pådriver for viktige forutsetninger for en god hverdag, og for å skape og å beholde gode og trygge arbeidsplasser.

Se vår politikk

Aktuelt

Monica Mæland foran uniformerte politifolk.

En attraktiv studentby

Stavanger Høyre vil satse på studentene, og studentbyen Stavanger. Stavanger skal være en attraktiv studentby, som tiltrekker seg studenter fra hele landet, i tillegg til internasjonale studenter.

En brukervennlig og effektiv kommune

Stavanger Høyres mål er at kommunen skal være brukervennlig, åpen og effektiv. Stavanger kommune skal alltid lete etter nye og innovative måter å organisere virksomheten på for best mulig utnyttelse av ressursene.

John Peter Hernes - Gruppeleder, Stavanger

John Peter Hernes

Gruppeleder, Stavanger

Kontakt

Stavanger Høyre

Janne Johnsen

Leder
Telefon 48082646

Harald Eide Ellingsen

Fylkessekretær
Telefon 90572102

Våre folk