Vår visjon

Vi vil at Stavanger kommune skal være en pådriver for viktige forutsetninger for en god hverdag, og for å skape og å beholde gode og trygge arbeidsplasser.

Våre hovedsaker

Bærekraftig byutvikling

Stavanger Høyre vil jobbe for å utvide sentrum med tanke på fremtidig vekst og trivsel.

En attraktiv studentby

Stavanger Høyre vil satse på studentene, og studentbyen Stavanger. Stavanger skal være en attraktiv studentby, som tiltrekker seg studenter fra hele landet, i tillegg til internasjonale studenter.

En brukervennlig og effektiv kommune

Stavanger Høyres mål er at kommunen skal være brukervennlig, åpen og effektiv. Stavanger kommune skal alltid lete etter nye og innovative måter å organisere virksomheten på for best mulig utnyttelse av ressursene.

Kunnskap for fremtiden

Stavanger Høyre er opptatt av å gjøre kommunens skoler best mulig.

Se vår politikk

Stavanger

Rogaland

Kontakt

Elisabeth Schanche
Leder
Telefon: 95871386

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Aktuelt

Jobb og boliger til alle

Flertallspartiene presenterte budsjettet foran det lokale pressekorpset på Hillevåg torg i dag. Rådmannen har gjort en god jobb, og...

Ny skolegård til Våland

Flertallspartiene i Stavanger fremskynder bygging av delområdene 3, 4 og 5 fra 2022 til 2019. Det betyr at alle fem delområdene i...

Våre folk