Aktuelt

Jobb og boliger til alle

Flertallspartiene presenterte budsjettet foran det lokale pressekorpset på Hillevåg torg i dag. Rådmannen har gjort en god jobb, og ikke kuttet i viktige kjerneoppgaver som skole og barnehage. Med noen justeringer fra flertallspartiene har det blitt enda bedre! ...

Ny skolegård til Våland

Flertallspartiene i Stavanger fremskynder bygging av delområdene 3, 4 og 5 fra 2022 til 2019. Det betyr at alle fem delområdene i prosjektet bygges i ett byggetrinn til en totalkostnad på 6,3 millioner. ...

Høyres Nina Ørnes invitert av kronprinsen

Det gror godt i Høyre! Nina Ørnes er invitert til SIKT, en årlig konferanse som er initiert av H.K.H. Kronprins Haakon. Årets tema er endring, og konferansen vil foregå i Stavanger 22. – 23. oktober. ...

Høyre vil ha ungdommen hjem

Høyre vil ha ungdommen hjem. Vi ønsker en kommunal garantibank for å gi unge i etableringsfasen mulighet til å oppfylle boligdrømmen....

Ja til Rogaland

Stavanger Høyre ønsker at Rogaland skal beholdes som eget fylke med dagens grenser, eventuelt med justerte grenser tilsvarende Sør-Vest politidistrikt. ...

Er du vårt nye styremedlem?

Stavanger Høyre leter etter kandidater til styret og representasjonsskapet. Kanskje er du en som kunne tenke deg å engasjere deg mer – eller kjenner du noen som ville passet til et av vervene? ...