Elisabeth Schanche ny leder i Stavanger Høyre

Elisabeth Schanche ble valgt til leder av Stavanger Høyre på årsmøtet 30. november.

Elisabeth Schanche overtar etter Odd Jo Forsell som har vært styreleder i 5 år. 

Med seg i styret får hun Cille Ihle og Terje Eide, som henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Styremedlemmer er Trygve Pedersen, Caroline Seim Midtlien, Karl Stefan Afradi og Jørgen Dahl Nielsen.

Som årsmøtevalgte medlemmer til representantskapet ble Morten M. Cruys Sagen, Rishi Khandelwal og Bjørg Ager-Hansen valgt.