Tar opp hundre år gammel tradisjon i Vålandskogen

John Peter Hernes og Kjell Erik Grøsfjeld er klar til innsats

Det er over hundre år siden Stavangers innbyggere plantet bøkeskogen på Våland. Nå er skogen døende og det er opp til vår generasjon å sikre den for fremtiden. Derfor er det helt naturlig for Høyre å legge årets plantedugnad til nettopp Vålandskogen, og med det plukke opp hansken etter de som har vært der før oss. Det er konservatisme i praksis. 

Stavanger Høyre har startet det vi på sikt håper skal bli Norges største dugnad. En dag i året skal Stavangers innbyggere få muligheten til å plante trær i nærområdet. I fjor plantet 200 frivillige 500 eiketrær i Sørmarka, og i år hadde vi håpet at alle som er glade i Vålandskogen skulle få bidra til at skogen lever videre selv etter at bøketrærne er borte.