Høyre vil ha ungdommen hjem

Høyres John Peter Hernes, Nina Ørnes og Aleksander Stokkebø

Høyre vil ha ungdommen hjem. Vi ønsker en kommunal garantibank for å gi unge i etableringsfasen mulighet til å oppfylle boligdrømmen.

Hvilke grep må vi gjøre i dag for å være en attraktiv kommune i 2040? Stavanger Høyre utformer politikk som skal gjelde utover neste valgperiode og sikre Stavanger en fremtid med velferd og vekst for alle. 

Vi vil ha ungdommen hjem etter å ha studert eller arbeidet andre steder i Norge eller i utlandet. Vi trenger kompetansen deres for å bygge fremtidens Stavanger. Da er boligmarkedet i kommunen en utfordring. 

Kravet om 15% egenkapital gjør det vanskelig for unge med studielån å kjøpe egen bolig med mindre de har foreldre som kan hjelpe. Dette skaper potensielt langsiktige sosiale forskjeller. Unge som ender opp med å leie i en periode mens de sparer opp egenkapital, ender opp med å bruke mye lenger tid i etableringsfasen enn de som får hjelp hjemmefra. Dette forsterker eksisterende forskjeller!

Stavanger Høyre mener vi må tenker nytt i måten vi nærmer oss denne problemstillingen. Vår løsning er en kommunal etableringsbank som garanterer for egenkapitalkravet til unge med betalingsevne, men som mangler egenkapital. 


Hvem, hva og hvorfor? 

  • Målgruppen er vanlige unge med jobb og betalingsevne, men uten egenkapital - typisk unge par i jobb - men med studielån og uten foreldre som kan sponse/garantere for EK-krav.

  • Lån gis av bank. Kommunens garanti gjør at lånerenten blir lavere, og noe av denne besparelsen betales for garantien - slik at kommunens risiko finansieres.

  • Dette er en måte å utjevne og forebygge sosiale forskjeller på. Veldig mye av nordmenns formuesoppbygging har skjedd ved sparing i bolig. Å hjelpe unge uten foreldre som kan hjelpe dem, er et viktig bidrag til en by med mindre forskjeller.