Høyre la fram sitt budsjettforslag - fokus på en bærekraftig og attraktiv fremtid

Velkledd for anledningen

Høyres fire blide representanter fikk æren av å legge frem Høyres alternative budsjett i formannskapet i dag. 

Frem til budsjettet behandles i kommunestyret er vi interessert i hva innbyggerne mener om budsjettet. Kom gjerne med innspill!

Her er noen av sakene vi har fokusert på i budsjettet: 

 En storstilt satsing på sentrum. Sentrumsmilliarden skal bidra til å få fart på utviklingen og realisere sentrumsplanen. 

 Boligbank for unge. Vi setter av penger til å garantere for manglende egenkapital for unge etablerere med betalingsevne. 

 Vi vil ta det næringspolitiske ansvaret i regionen og være en motor for flere jobber i nye næringer.

 Vi skal utvikle en mer miljøvennlig og lønnsom cruisehavn. 

 Vi vil styrke Stavanger som universitetsby.

 Vi vil gi bedre vilkår for frivilligheten.

 Foreldresamarbeidet, lærergjerningen, trivsel og kunnskap skal styrkes i skolen.

 Legge til rette for reparasjon og vern av natur.

 Gjøre det lettere for innbyggerne å bidra og få "flere til å involvere seg i mere".

 Tiltak for å effektivisere egen organisasjon er nødvendig. Vi fremmer flere gode forslag som vil gi mer effektive vaner og rutiner. 


Les mer om saker og tall i vedleggene!