Jobb og boliger til alle

Lått og løye på pressekonferansen

Flertallspartiene presenterte budsjettet foran det lokale pressekorpset på Hillevåg torg i dag. Rådmannen har gjort en god jobb, og ikke kuttet i viktige kjerneoppgaver som skole og barnehage. Med noen justeringer fra flertallspartiene har det blitt enda bedre!

Budsjettet har en tydelig profil; unge i etablererfasen skal se til Stavanger når de ønsker å finne en plass å bo. Det settes av 200 millioner kroner til å gjøre klar boligområder på Madla og i Hillevåg, og vi vil se på kommunale finansieringsordninger for å hjelpe unge inn på boligmarkedet. Det settes også av 40 millioner til tiltak mot barnefattigdom i perioden, og flertallspartiene ønsker et studie for å finne ut hvilke tiltak som faktisk virker. 

En god by har trygge nærområder med skoler og barnehager, spennende og tilrettelagte friområder samt et attraktivt sentrum med allsidig handel-, restaurant,- og kulturtilbud. Budsjettet viser vilje og visjoner på alle disse områdene.

Flertallspartiene fortsetter også satsingen på nye arbeidsplasser og nye næringer. For oss er det viktig med et et arbeidsliv der det er plass til alle. 

Last ned hele budsjettet nederst i saken.