Ny skolegård til Våland

F.v. Kate Elin Norland (Sp), John Peter Hernes (H), Ingrid Bergum (FAU), Per A. Thorbjørnsen (V), Janne Stensland (avdelingsleder, Våland skole), Christian Wedler (Frp) og Inge Takle Mæstad (Krf).

Flertallspartiene i Stavanger fremskynder bygging av delområdene 3, 4 og 5 fra 2022 til 2019. Det betyr at alle fem delområdene i prosjektet bygges i ett byggetrinn til en totalkostnad på 6,3 millioner.I dag kunne flertallspartiene i Stavanger overrekke gladnyheten til avdelingsleder Janne Stensland og FAU på Våland skole, representert ved Ingrid Bergum.

FAU ved skolen har vært svært engasjert og fortalte om sitt behov for en oppgradert skolegård senest på flertallspartienes budsjetthøring fredag 26. oktober. De ble positivt overrasket over det flertallspartiene i dag kunne meddele.

Skolen har i budsjettet 2019 vært tilgodesett med 3,3 millioner kroner, noe som dekker del 1 og 2 beskrevet i forprosjektet. De øvrige delområdene var ment å påbegynnes i 2022. Det gjør altså flertallspartiene noe med, og alt påbegynnes i 2019.

Flertallspartiene anerkjenner Våland skole sitt akutte behov for å oppgradere skolegården. Våland er en sentrumsskole som kjennetegnes av begrenset areal til utvidelse. Sentrumsskolenes uteområder har en særlig funksjon som lekeplass og samlingsplass for nærmiljøet. Stavanger skal være en attraktiv by for barnefamilier og det skal være mulig for disse å etablere seg i sentrum. 


Vi vet at Stavanger fremover vil bli tettere og mer urban. Da er det viktig at vi nå på Våland i praksis viser hvordan vi kan kompensere for lite areal ved å lage en spennende og kjekk skolegård med høy kvalitet som tåler mye bruk!

  John Peter Hernes


Dette vil vi gjøre:

  1. Utbedring av eksisterende lekeareal i vest (allerede satt av penger, starte opp i 2019)

Erstatning av grus til gummibelegg og kunstgressbelegg, etablering av nye lekeapparater og en ny sitteplass. I nordre del av området er det mest fokus på de yngre barna.

  1. Renovering av ballbinge (allerede satt av penger, starte opp i 2019)

Kunstgressdekke på ballbinge, etablering av nytt sikkerhetsgjerde med integrert løsninger for ulike ballaktiviteter. Etablering av nye aktivitetselementer rundt banen (bordtennis, aktivitetsvegg, balanseutstyr).

  1. Leke-/ spillområder tilknyttet skolebygning (fremskyndes til 2019)

Renovering av eks. lekeområde i øst: sandkasse fjernes (ny sandkasse i park), nye husker, erstatning av grus til kunstgressdekke. Flere nye aktiviteter i asfaltflater: terrengforming, asfaltmaling og basketkorg. Renovering av området rundt eksiterende trærne midt i skolegård med benker for å sitte og leke.

  1. Renovering av Park (delen nord) (Fremskyndes til 2019)

Tydeliggjøre strukturen (nye stier og bedre avgrensing mellom plantefelt, stier og lekeområder), bedre forbindelse med resten av skolegården og fortau og integrasjon av belysning. Eksisterende amfi og lekeutstyr erstattes av rundbane med fokus på de yngre barna. Oppgradering av eksisterende lekeområder med ny flis og kantstein.

  1. Renovering av Park (delen sør) (Fremskyndes til 2019)

Tydeliggjøre strukturen (ny stier og bedre avgrensing mellom plantefelt, stier og lekeområder), bedre forbindelse med resten av skolegården og fortau og integrasjon av belysning og bedre synliggjøring av statuen. Nye lekemuligheter: stor sandkasse og hinderløype for voksne og barn.