Stavanger Høyre ønsker Medisinsk fakultet ved Stavanger Universitetssykehus

Stavanger Høyre ønsker å etablere et Medisinsk fakultet ved Stavanger Universitetssykehus(SUS).


45% av norske leger utdannes i utlandet, og Høyre ønsker at en større del av legene utdannes i Norge; fordi det ikke er riktig at fattige land finansierer denne utdannelsen, men også fordi en utdannelse i Norge vil gi en større kjennskap til det norske helsevesenet.

SUS har i flere år tatt imot medisinske studenter fra Bergen, og undervist de i den siste delen av studiet som er den kliniske delen på sykehus. SUS har nok professorater til alene å gjennomføre den siste delen av medisiner studiet, og en utredning som helseforetaket har gjort viser at dette er godt mulig å gjøre alt i dag gitt nødvendige bevilgninger. Planen er derfor at første del av studiet tas i Bergen, og så den siste delen ved SUS. Alternativt kan studenter som tar første del av studiet i utlandet, få tilbud om den kliniske/praktiske delen ved SUS.

Høyre ønsker derfor raskest mulig å etablere et Medisinsk fakultet for den 2.delen av medisinerstudiet ved SUS i nært samarbeide med UIS, og selvsagt også i nært samarbeide med Haukeland Universitetssykehus. Fakultetet bør ha en annen profil enn de andre studiestedene i Norge ved at det utdanner leger i større grad innen Samfunnsmedisin og Forebyggende medisin, da mange av helseutfordringene i fremtiden er livsstils sykdommer som overvekt, diabetes osv.

Høyre ønsker derfor også å jobbe for at det nye SUS som etableres på Ullandhaug, setter av bygninger til studentundervisning og forskning. Dette er viktig for et Medisinsk fakultet, men det vil gi store muligheter for samarbeidet med UIS innen forskning og helse som en ny vekstnæring for Stavanger by. På lik linje som vår vennskapsby Huston har bygget opp helse som en viktig næring i tillegg til Oljen. Dette passer utmerket inn i Stavangers Smartby-konsept.

Det har vært snakket lenge om å etablere en legeutdanning i Stavanger. Nå er det på høy tid at Stavanger Høyre går i spissen for å få vårt eget parti og våre samarbeidende partier på Stortinget til å sørge for at dette blir en realitet.

Resolusjon vedtatt på Stavanger Høyres årsmøte 30.11.16