Medlemsmøte Stavanger Senior Høyre

Senior Senter i Stavanger

DOMs planer om et Senior Senter i Stavanger ved Geir Amundsen.

Politisk kvarter fra Levekårsstyret.

Vanlig servering og utlodning. Inngang kr. 70. med lodd.