Kontakt

Stavanger Høyre er opptatt av byen skapes av og for mennesker. Vi mener at en god by å bo i er en by som er spennende, har et godt arbeidsmarked, varierte og gode kulturtilbud, og som er åpen og inkluderende overfor mennesker med ulik hudfarge, religion og legning. Barnehager og skoler som gir barn og unge godt sosialt miljø og faglige utfordringer er viktigere for oss en noen gang. For oss er det viktig å løfte frem at utdanning og yrkesvalg skal løftes frem innenfor alle områder. Og vi skal være en inkluderende by som tar i mot engasjerte mennesker som vil bidra til å utvikle Stavanger videre, uansett hvor de kommer fra.

Adresse

c/o Rogaland Høyre, Nygata 9
4006 STAVANGER

Telefon

48082646

Stavanger Høyre

Stavanger Høyre ledes av Janne Johnsen

Stavanger Høyre er opptatt av byen skapes av og for mennesker. Vi mener at en god by å bo i er en by som er spennende, har et godt arbeidsmarked, varierte og gode kulturtilbud, og som er åpen og inkluderende overfor mennesker med ulik hudfarge, religion og legning. Barnehager og skoler som gir barn og unge godt sosialt miljø og faglige utfordringer er viktigere for oss en noen gang. For oss er det viktig å løfte frem at utdanning og yrkesvalg skal løftes frem innenfor alle områder. Og vi skal være en inkluderende by som tar i mot engasjerte mennesker som vil bidra til å utvikle Stavanger videre, uansett hvor de kommer fra.