Vi trur på Sande

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Sande endå betre!

Dag Arne Vaagen

Gruppeleder