Vi trur på Sogndal

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Sogndal endå betre!

Arne Glenn Flåten

Gruppeleder