Med hjarte for Stad

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Stad endå betre!

Geir Årvik

Gruppeleder