Julehilsen fra fylkestingsgruppen

Den nye fylkestingsgruppen i Troms oppsummerer politikkåret 2023.

Troms Høyres fylkestingsgruppe.

Ny retning for fylkeskommunen

Etter valget gikk Høyre sammen med Arbeiderpartiet, Venstre, KrF og MDG for å styre nye Troms fylke.

Vi trenger en kraftfull politikk for å utvikle Troms framover og få fart på fylkeskommunen. Den kommende perioden skal vi jobbe for at at flere skal fullføre utdanning, at fylkesveiene våre blir rustet opp og at næringslivet vårt kan vokse med stabile og forutsigbare rammevilkår.

Dette er noen av gjennomslagene Høyre fikk i den politiske plattformen «Et kraftfullt Troms»:

 • Utarbeide en regional plan for fornybar energi
 • Sikre flere fleksible og tilgjengelig opplæringsmodeller i Troms, særlig innenfor yrkesfag
 • Ingen skolesteder skal legges ned.
 • At tilbudene på de videregående skolene skal dekke kompetansebehovet i Troms
 • Jobbe for at det fortsatt skal være en fraværsgrense i videregående skole
 • Gjøre Ullsfjordforbindelsen klar til utbygging
 • Øke dekkleggingen av fylkesvegene og jobbe for økt statlig finansiering
 • Styrke ungdomssatsningen i Troms, med gode og rimelige møteplasser, kulturtilbud og aktiviteter for unge
 • Troms skal ha et godt og forutsigbart rutetilbud, med rimelige priser og særlig prioritering av unge

Les mer om den politiske plattformen her.

Budsjett for 2024

Høyre er glad for mange gode gjennomslag i budsjettet for 2024.

Noen satsinger i budsjettet 2024:

 • Forprosjekt ny videregående skole i Nord-Troms
 • Flere helsesykepleiere på skolene
 • Starte opp arbeidet med Ullsfjordforbindelsen
 • Mer dekklegging av fylkesvegene
 • En ekstra million til frivilligheten
 • Styrking av ordningen «Fagbrev på jobb»

Les mer om det vedtatte budsjettet her.

Disse Høyre-folkene skal styre å styre Troms fylke

Høyres fylkestingsgruppe består av syv medlemmer og representerer Høyre både i fylkestingene og i utvalgene. Når Troms fylke gjennoppstår etter nyttår, vil disse være med å styre fylkeskommunen.

Har du innspill til noe vi bør jobbe med eller løfte på fylkestinget? Ta kontakt med gruppeleder Cecilie Mathisen!

Cecilie Mathisen

Gruppeleder
47843804