Politikk

Åfjord Høyre vil være en aktiv pådriver opp mot regjering og fylkeskommune for å sikre midler til utbedring av fylkesveiene i kommunen slik at vi får flere veier med fastdekke samt flere kilometer med gang-og sykkelveier. Med dagens regjering har vi kort vei til bevilgende myndigheter. Så langt økonomien tillater det må vi også få lagt fastdekke på kommunale veier. Utbygging av bredbånd med større hastighet enn det vi har i dag må prioriteres.

Høyres hjertesaker

Skape flere jobber

Skole og forskning

Helse og omsorg

Utenriks, forsvar og beredskap

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram