Politikk

Åfjord Høyre vil være en aktiv pådriver opp mot regjering og fylkeskommune for å sikre midler til utbedring av fylkesveiene i kommunen slik at vi får flere veier med fastdekke samt flere kilometer med gang-og sykkelveier. Med dagens regjering har vi kort vei til bevilgende myndigheter. Så langt økonomien tillater det må vi også få lagt fastdekke på kommunale veier. Utbygging av bredbånd med større hastighet enn det vi har i dag må prioriteres.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Åfjord Høyre vil jobbe for kvalitet og kompetanse i omsorgsektoren gjennom motiverte ansatte.

Kultur, irdrett og reiseliv

Åfjord Høyre vil jobbe for å satse på reiseliv – ha gode og forutsigbare rammevilkår på kommunal støttet til turistinformasjon og koordinering av markedsføring av reiselivsbedrifter

Barnehage

Åfjord Høyre vil jobbe for full barnehagedekning med rullerende opptak.

Eiendomsskatt

Åfjord Høyre vil ikke innføre eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram