Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Høyres hjertesaker

Skape flere jobber

Skole og forskning

Helse og omsorg

Utenriks, forsvar og beredskap

Høyres politikk

Namsos

Trøndelag

Kontakt

Lisa Therese Gamst Aglen
Leder
Telefon: 90820484

Stephen Ørmen Johnsen
Fylkessekretær
Telefon: 92669958

Aktuelt

Stortingsrepresentant Torill Eidsheim

Verdensdagen for psykisk helse

Psykisk helse er blant Høyres viktigste satsingsområder. Vi vil legge til rette for økt brukerinnflytelse, kortere ventetider, bedre...

Våre folk