Vår visjon

Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager og skoler, trygge nærmiljø, gode helse- og omsorgstilbud og varierte kulturaktiviteter. Kommunen skal være et naturlig stedsvalg for tilflyttende og nye bedrifter.

Våre hovedsaker

Barnehager

Barnehagen skal forberede ungene på skole og livet videre. Samtidig skal det være mye lek. En god barnehage klarer å kombinere dette, og det er slike barnehager vi ønsker i Skaun.

Kunnskap i skolen

Høyres nasjonale mål er å ha verdens beste skole. For oss i Skaun er det derfor viktig at man får en økt satsing på lesing, skriving og regning, og å løfte lærernes kompetanse og styrke skoleledelsen.

Trygge lokalsamfunn

Trygghet er en grunnleggende forutsetning for at man skal trives i Skaun. Det er viktig for Høyre at barn er trygge i barnehage og på skole, og ikke minst på veien fram og tilbake til disse.

Flere, bedre og tryggere veier

For Skaun er det viktig med gode veier, da dette er en forutsetning for all transport innad, samt til og fra kommunen. For at folk skal få bo der de vil, samtidig som at de skal ha tilgang til spennende jobber så må vi ha gode veier og gode kollektivtilbud.

Se vår politikk

Skaun kommune

Trøndelag

Kontakt

Tom Christoffer Hammer
Leder
Telefon: 95084073

Christian Ingebrigtsen
Fylkessekretær
Telefon: 47462547

Våre folk