Kontakt

Adresse

v/ Helen Hol, Negardsgjerdet 19
7350 BUVIKA

Våre folk

Se våre politikere

Om Skaun Høyre

Skaun Høyre ledes av Tom Christoffer Hammer

Skaun Høyre skal satse på kvalitet og kunnskap, være en god arbeidsgiver for våre stolte ansatte og sette klare mål. Vi skal være forutsigbar i alle langsiktige prosesser, og ha en god økonomistyring. Høyre bygger sin politikk på tillit og ansvar fra hvert enkelt menneske. Høyre setter personlig frihet og sosialt ansvar som en forutsetning for en sunn samfunnsutvikling. Mennesker er viktigere enn systemet.